Pagrindiniai dokumentai

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos nuostatai

"VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "EGLUTĖ" NUOSTATAI

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos strateginis planas

2019 - 2021 M. STRATEGINIS PLANAS

2014 - 2018 M. STRATEGINIS PLANAS

Ikimokyklinio ugdymo programa

"PO EGLUTĖS ŽALIĄJA SKARA" 2016-2019 M.

Metų veiklos planas

UKMERGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EGLUTĖ" 2018/2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

UKMERGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EGLUTĖ" 2017/2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

UKMERGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EGLUTĖ" 2015/2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

UKMERGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,EGLUTĖ" 2014/2015 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

Veiklos ataskaitos

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA