Voveriukai ’15

Vidurinioji ugdymo grupė
,,VOVERIUKAI”

Vaikų amžius 4 m.- 5 m.
Grupėje dirbančios pedagogės: Vyganta Blažienė ir Birutė Lukošienė
Auklėtojų padėjėja Rasa Uselienė

2014-15 Voveriukai

Voveriukų rudenėlis