Pelėdžiukai ’15

Vidurinioji ugdymo grupė
,,PELĖDŽIUKAI”

Vaikų amžius 4 m.- 5 m.
Grupėje dirbančios pedagogės: Nijolė Šeštokė ir Rita Pumputienė

Auklėtojų padėjėja Aldona Burlėgienė

AŠ MOKAUSI SAUGOTI APLINKĄ

Ekologinės problemos yra mūsų visų rūpestis, kuris paliečia visą žemę, visas šalis ir asmeniškai kiekvieną mūsų. Ekologinį ugdymą pradėdami nuo mažens, konkrečiais darbais, prisidedame prie gamtos grožio, gyvybės joje išsaugojimo.
Šiuo metu darželyje vykdoma darnaus vystymo (si) įgūdžių formavimo programa „Darni Mokykla”, kurioje dalyvauja visa darželio bendruomenė – ugdytiniai, pedagogai, tėvai. Šiuo tikslu lapkričio pabaigoje „Pelėdžiukų” (3-4m.) grupėje (auklėtoja Nijolė Šeštokė) vyko atvira veikla ekologine tema. Mažieji ugdytiniai sužinojo, kad šiukšles reikia rūšiuoti. Auklėtojos pagalba, bandė patys rūšiuoti atliekas: atrinko daiktus, kuriuos panaudos kūrybai, o likusius metė į grupėje esančius spalvotus konteinerius. Į šį projektą įsijungė ir grupės tėveliai. Su savo vaikais namuose gamino įvairius darbelius iš buitinių atliekų. Darbeliai buvo eksponuojami grupėje.

Auklėtoja Nijolė Šeštokė

„Pelėdžiukų” grupę lanko 20 vaikų

Vaikų ugdymo „Pelėdžiukų” grupėje tikslas: ugdyti visas vaiko kompetencijas, pastebint kiekvieno vaiko gebėjimus ir poreikius. Ugdymas grupėje orientuotas į vaiko savarankiškumą, kūrybinį mąstymą pritaikant De‘ Bono šešių skrybėlių metodą.

Gražus ir šiltas ruduo sukvietė „Pelėdžiukus” į kiemelį pasidžiaugti rudenėlio spalvomis, lapų įvairove. Patyrę malonumą žaisti gamtoje, prisirinkę ir parsinešę klevo lapų, gaminome lapų „tortą ”- ežiukui. Grįžę iš kiemelio, pamatėme sužeistą zylutę, visi galvojome kaip jai padėti. Sugrįžę į grupę, bandėme piešti zylutei namelį.