Nykštukai ’15

Priešmokyklinio ugdymo grupė
 ,,NYKŠTUKAI”

Vaikų amžius 6 (7) m.
Grupėje dirbančios pedagogės: Vida Barinova, Daiva Gaikovičienė, Jadvyga Balžekienė

Auklėtojų padėjėjos Rūta Bernotienė ir Aistė Kviklytė

MES GUVŪS, IŠRADINGI,
„NYKŠTUKAI“ KŪRYBINGI.
RYTĄ PRADEDAM MANKŠTA,
DIENĄ – AKTYVIA VEIKLA.

Arbatų terapija „Nykštukų“ grupėje

Įgyvendinant projektą „Arbata, grynas oras – sveikata“ visą savaitę „Nykštukų“ grupė kvepėjo vaistažolėmis. Ugdytinių tėveliai parūpino čiobrelių, ramunėlių, liepžiedžių, melisos, aviečių, kmynų ir dar visokių arbatų. Apie šių augalėlių naudą ir poveikį žmogaus organizmui vaikai sužinojo iš raganėlės Rozalijos, kurios pasakojimų laukdavo kiekvieną dieną. Dalia Butiškienė (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė) lankėsi grupėje, pasakojo apie vaistažolių naudą, kaip jos yra užplikomos.
Vaikai susikūrė savo arbatų gėrimo ritualą: sakė eilėraštuką, uostė, kvėpavo, ir atliko kvėpavimo pratimus su šiaudeliu. Kad būtų smagiau stalą puošė mergaitės, sekančią dieną berniukai. Smagu buvo visiems, o auklėtoja džiūgavo, kad vaikai išmoko gerti arbatą ilgai, pasigardžiuodami. Kiekvienas vaikas išsirinko skaniausią ir visi kartu pasidarė arbatų diagramą.

Priešmokyklinę „Nykštukų“ grupę lanko 20 ugdytinių.

2015- 2016 mokslo metais dirbame pagal atnaujiną bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą. Vaikai po pažinimo pasaulį keliauja drauge su mokymosi priemonių komplekto pagrindiniais veikėjais: ramoku kiškiu Opa ir smalsuoliu vėžliu Pa . Priešmokyklinio ugdymo metai, tai etapas, kai gyvendamas, žaisdamas, tyrinėdamas, jausdamas, bendraudamas, tiesiog augdamas vaikas pasirengia, subręsta mokyklai. Dalyvaujame tarptautinėje ugdymo programoje „Zipio draugai“.

ADVENTO VAKARAS „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖJE

Ugdant vaiką svarbu, kad grupės vaikai, tėveliai ir auklėtojos sudarytų vieną darnią bendruomenę. Glaudus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas vienas iš esminių, gerą ugdymą teikiančio darželio bruožų. Vaikui labai svarbu pedagogų ir tėvelių įvertinimas.
Advento vakaras suteikė vaikams galimybę kartu su tėveliais karpyti snaiges grupės papuošimui, tėveliams dalyvauti vaikų vaidinime, pasižiūrėti vaikų išmoktą burtų žaidimą. Uždegę žvakeles ir sudėlioję vainiką, vaikai ir tėveliai linkėjo vieni kitiems gerų dovanų, sveikatos, laimės ir dar daug išgirdome įdomių ir gražių palinkėjimų. Smagiai, visi kartu pažaidė senovinį žaidimą. Paskanavę vaikų kepto obuolių pyrago ir išgėrę arbatos, visi skirstėsi namo: vaikai išsinešdami gerą nuotaiką, tėveliai – artimiau susibendravę, geriau pažinę vaikų gyvenimą grupėje. Tėvai, prisidėdami įgyvendinant grupės tradicijas, tampa neatskiriama darželio bendruomenės dalimi.

Priešmokyklinės grupės pedagogė Vida Barinova