Drugeliai ’15

Vyresnioji ugdymo grupė
 ,,DRUGELIAI”

Vaikų amžius 5m.-6m.
Grupėje dirbančios pedagogės: Ona Bakanauskienė ir Birutė Lukošienė.
Auklėtojų padėjėja Birutė Černiauskienė

Kiekvieną rytą takeliu
„Drugelių” grupėn mes atbėgam.
Čia tiek draugų ir tiek žaislų,
Čia tiek daug įdomių knygelių.
O jei išgirstų mus mama,
Kaip darniai suskamba dainelė.
Liūdėt daržely nėr kada,
Žiūrėk, jau baigiasi dienelė.
Visiems mes norim padėkot,
Kas saugo mus nuo vėjo gūsių.
O ties eglutės medeliu,
Žaliuos ramus pasaulis mūsų.
Į miestą miegas nusileis,
Nutils kieme balseliai mūsų.
Tu visą naktį kantriai lauk
Ankstų rytelį vėl čia būsim.