Bendra informacija ’15

Ukmergės vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė” 2015-2016 m. m. suformuota 12 ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupių:

  • 2 ankstyvojo amžiaus ugdymo grupės (vaikai  nuo 1 m. iki 3 m. amžiaus).
  • 7 ikimokyklinio ugdymo grupės (vaikai nuo 3 m. iki 5 m.)
  • 1 jungtinė ikimokyklinio ugdymo grupė (vaikai nuo 3 iki 6(7)m.)
  • 2 priešmokyklinio ugdymo grupės ( vaikai  nuo 6 m. iki 7 m.)
  • Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus ugdymo grupės dirba pagal įstaigos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą “Po eglutės žaliąja skara”, į kurią integruota sveikatos ugdymo, anglų kalbos ir Jaunų šeimų mokyklėlės programa “Mažylis”.
  • Priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogai dirba vadovaudamiesi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.