Miškas – mūsų dabartis ir ateitis

  • 0 comments

Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinės „Nykštukų“ grupės ugdytiniai su mokytoja Vida Barinova visą pusmetį dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „Our forests, our life“ („Mūsų miškai, mūsų gyvenimas“). Šio projekto metu buvo siekiama išbandyti naujus STEM tyrimus ir susipažinti su kitų šalių taikomais metodais. Projekto tikslas – integruoti XXI-ojo amžiaus vaikų patirtinius įgūdžius į kasdienę ugdomąją veiklą. Dešimties šalių projekto partneriai turėjo galimybę bendrauti ir bendradarbiauti virtualioje erdvėje. IKT kompetencijas patobulino tiek mažieji, tiek mokytojos.

Projekto metu vaikai, kartu su mokytojomis, aptarė įvairias miško problemas. Mišką stebėjo, tyrinėjo, eksperimentavo. Savo pastebėjimus fiksavo diagramose, jas lygino. Mūsų ugdytiniai tapo technologijų kūrėjais, išmoko naujų mokymo metodų. Bendraudami, dirbdami ir mokydamiesi kartu su užsienio projekto partneriais, vaikai plėtojo kognityvinius gebėjimus.

Džiaugiamės, kad ugdytiniams buvo suteikta galimybė įgyvendinti STEM veiklos programą ir atlikti įvairius eksperimentinius tyrimus. Projekto metu padaryta didelė pažanga ugdymo veikloje, dirbant su ugdytiniais ir įgyvendinat patirtinį ugdymą.

Esame patenkinti, kad prie projekto veiksenų kūrimo su dideliu entuziazmu geranoriškai prisidėjo ir socialiniai partneriai-tėvai.

. E Twining projektas „Our forests, our life“ (,,Mūsų miškai, mūsų gyvenimas“) įvertintas puikiai-projektą vykdžiusioms mokytojoms Vidai Barinovai bei Ritai Pumputienei suteiktas NKŽ ( nacionalinis kokybės ženklelis).

Share Social