Lopšelio-darželio „Eglutė“ komanda sėmėsi gerosios darbo patirties

  • 0 comments

Pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie didėjantį specialiųjų ugdymo (si)  poreikių turinčių vaikų skaičių bendrojo ugdymo įstaigose. Pedagogams bei tėvams ypatingai daug nerimo kelia Autizmo spektro sutrikimų (ASS) turinčių vaikų ugdymas. Nežinomybė, baimė, bejėgiškumas – tai nuolatiniai palydovai ugdant ASS turinčius vaikus.

Vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ logopedė-metodininkė Asta Stašaitienė inicijavo tėvelių, auginančių ASS turintį vaiką, bei įstaigos pedagogų susitikimą su Vilniaus specialiojo vaikų lopšelio-darželio „Čiauškutis“ specialistais. Susitikimo metu ukmergiškės išsakė savo nuogąstavimus, aptarė konkretų ASS turinčio vaiko atvejį bei problemas, su kuriomis susiduria ugdant ASS turinčius vaikus.

Vilniaus specialiojo vaikų lopšelio-darželio „Čiauškutis“ vadovai, specialistės bei grupių auklėtojos nuoširdžiai dalinosi savo darbo patirtimi prie apskritojo stalo, pateikė rekomendacijas. Po pokalbio šios įstaigos logopedė-metodininkė Joana Kalinauskienė pakvietė į grupę, kurioje ugdomi ASS turintys vaikai. Kiek vėliau ukmergiškių komanda sugužėjo į nediduką, bet jaukų logopedės kabinetą. Užvirė rimta diskusija – kas, kaip, kodėl? Daugybę simbolių bei įvairių priemonių parengusi logopedė vos spėjo atsakinėti į pateiktus klausimus. Išsamiai ir atsakingai supažintino su ASS turinčių vaikų bendravimo bei ugdymo metodikos subtilybėmis.

Refleksijos metu „Čiauškučio“ komanda pasidžiaugė ukmergiškių žingeidumu, suteikė galimybę įsigyti leidinį, skirtą dirbantiems su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais Autizmo spektro sutrikimų. Vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Meilė Jasevičienė bei Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ direktorė Erinija Svarinskienė pasirašė šių ikimokyklinių įstaigų bendradarbiavimo sutartį.

Tik atkaklus pedagogų, tėvelių, švietimo pagalbos specialistų ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas, bei specialiosios literatūros studijavimas gali padėti atskleisti ASS turinčio vaiko gebėjimus, suprasti sutrikimo ypatumus bei padaryti ypatingų poreikių turinčio vaiko gyvenimą džiaugsmingą ir prasmingą .

 

                                    Vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ logopedė Asta Stašaitienė

Share Social