Lopšelio-darželio „Eglutė“ komanda sėmėsi gerosios darbo patirties

  • 0 comments

Pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie didėjantį specialiųjų ugdymo (si)  poreikių turinčių vaikų skaičių bendrojo ugdymo įstaigose. Pedagogams bei tėvams ypatingai daug nerimo kelia Autizmo spektro sutrikimų (ASS) turinčių vaikų ugdymas. Nežinomybė, baimė, bejėgiškumas – tai nuolatiniai palydovai ugdant ASS turinčius vaikus. Vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ logopedė-metodininkė Asta Stašaitienė inicijavo tėvelių, auginančių ASS turintį vaiką, bei

Skaityti plačiau