Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“

Adresas: Antakalnio g. 49a, Ukmergė, 20155
Telefonas:       8 (340) 642 94
Tel. ir  faksas: 8 (340) 642 95
El.paštas: u.eglute@gmail.com
Įstaigos tipas: lopšelis – darželis
Įstaigos teisinė forma: Ukmergės rajono biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 190324095
Mokomoji kalba: lietuvių

Vizija, misija ir strateginiai tikslai

Misija

Šiuolaikiška ugdymo įstaiga atvira naujovėms ir iššūkiams bei grindžiama inovacijomis, bendradarbiavimu ir socialiniu atsakingumu

Vizija

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, savo veiklą grindžianti bendruomenės susitarimais ir mokymusi, ugdanti savarankišką, sveiką, savimi pasitikintį, kūrybingą, ir iniciatyvų vaiką

Tikslas

Gerinti ugdymo(si) kokybę.
Stiprinti materialinę, techninę ir informacinę mokyklos bazę.

Susisiekite!

Adresas

Antakalnio g. 49a, Ukmergė, 20155

Telefono numeris ir faksas

8 (340) 642 94; 8 (340) 642 95

El. paštas

u.eglute@gmail.com